Tietosuoja


Tietoa tietosuojasta

GDPR (General Data Protection Regulation) on EU-asetus tietosuojasta (voimaanastuminen 25.5.2018). Asetus velvoittaa kaikki yritykset hankkimaan luvat henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. Jussi Rekiaro Photographylle tietoturva, yksityisyys ja laillisuus ovat kaikki keskeisiä arvoja, joten tämä halutaan hoitaa hyvin! Siksi kaikkien uusien asiakkaiden tulee ottaa ensikontaktinsa tämän nettisivun kontaktilomakkeen kautta, josta löytyy vahvistusrasti tietojen säilytysluvan antamiseksi.

 

Rekisteriseloste

Päivitetty: 18.1.2021

 

 1. Rekisterinpitäjä 

Tmi Jussi Rekiaro (Y-tunnus 2737455-5). Malminkatu 32 C 75, 00100 Helsinki. Sähköposti: info@jussirekiaro.com Puhelinnumero +358440662014

 

2. Yhteys- ja vastuuhenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja rekisterinkäsittelijät

Jussi Rekiaro. Malminkatu 32 C 75, 00100 Helsinki. Sähköposti: info@jussirekiaro.com Puhelinnumero +358440662014

 

Muut rekisterinkäsittelijät: 

Visma Solutions Oy, Valtakatu 51, Lappeenranta, Suomi (Y-tunnus 1967543-8,

aputoiminimet Maventa, verkkolaskut.fi, Netvisor, Severa, Valueframe)

Valjas Services Oy (VAT 2665783-6, PL 747, 00101 Helsinki, Finland, yhteyshenkilö Pasi Tasanen asiakaspalvelu@valjas.fi 046 923 0449)

 

3. Rekisterin nimi: 

Tmi Jussi Rekiaron asiakasrekisteri 


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkiötietoja käsitellään yrityksen

 1. asiakas- ja ostosrekisterin ylläpitämiseen
 2. yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa
 3. laskujen välittämiseen ja säilömiseen

 

5. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käytön perusteena on rekisteröidyn suostumus ja/tai oikeutettu etu, kuten asiakkuus tai työsuhde.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa pitää sisällään rekisteröidyn

 1. etunimen
 2. sukunimen
 3. sähköpostin
 4. puhelinnumeron
 5. postiosoitteen
 6. asuinmaan
 7. kielen
 8. työnantajarityksen julkiset tiedot
 9. henkilön aseman yrityksessä
 10. kommenttimerkintöjä henkilöstä

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin rekisterinpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä

 

9. Lasten henkilötietojen käsittely

Rekisteri ei sisällä alle 16-vuotiaiden tietoja

 

10. Erityisen henkilötiedon käsittely

Rekisteri saattaa pitää sisällään arkaluontoista tietoa rekisteröidystä.

Näitä tietoja saattavat olla esimerkiksi siviilisääty, kihlapäivä, hääpäivä, kastepäivä

tai muuta tämän kaltaista.

 

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoa ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja prosessoi

Visma Solutions Oy, Valtakatu 51, Lappeenranta, Suomi (Y-tunnus 1967543-8,

aputoiminimet Maventa, verkkolaskut.fi, Netvisor, Severa, Valueframe)

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoturvasta ja GDPR:n määräystenmukaisuudesta vastaa Visma Solutions Oy, Valtakatu 51, Lappeenranta, Suomi (Y-tunnus 1967543-8, aputoiminimet Maventa, verkkolaskut.fi, Netvisor, Severa, Valueframe)

 

13. Rekisterin muutokset

Tmi Jussi Rekiaro pidättää oikeuden päivittää rekisterin ehtoja tai tietoja, jotka esitellään rekisteriselosteessa sekä oikeuden luoda kokonaan uusia rekistereitä, ensisijaisesti lain niin vaatiessa. Tmi Jussi Rekiaro kannustaa asiakkaitaan lukemaan rekisteriselosteita säännöllisesti.

 

14. Oikeudet

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sähköisen suoramarkkinoinnin tilaus ilmoittamalla asiasta info@jussirekiaro.com tai klikkaamalla sähköpostin lopusta löytyvää linkkiä. Asiakas voi pyytää tietojaan päivitettävän rekisteriin. Asiakas voi myös pyytää tietoonsa, mitä henkiötietoja hänestä on tallennettu tai poistattamaan nämä tiedot, ellei laki edellytä niiden säilyttämistä. Nämä pyynnöt tulee tehdä kirjallisena allekirjoitettuna dokumenttina ja lähettää osoitteeseen Tmi Jussi Rekiaro, Malminkatu 32 C 75, 00100 Helsinki. Tmi Jussi Rekiarolla on oikeus veloittaa käsittelystä koituvat kohtuulliset kulut, pyynnön kohtuullisuudesta tai toistuvuudesta riippuen. Valitukset tulee tehdä asiakkaan asuinmaan tai työskentelymaan tai maan, jossa rikkomus tapahtuu, EU:n tietosuojaviranomaisille, -valtuutetuille. 

 

15. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kohtuullisuuden ja tarpeellisuuden mukaisesti tai niin kauan kuin laki edellyttää.

 

 

 

 

Rekisteriseloste

Päivitetty: 18.1.2021

 

 1. Rekisterinpitäjä 

Tmi Jussi Rekiaro (Y-tunnus 2737455-5). Malminkatu 32 C 75, 00100 Helsinki. Sähköposti: info@jussirekiaro.com Puhelinnumero +358440662014

 

2. Yhteys- ja vastuuhenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja rekisterinkäsittelijät

Jussi Rekiaro. Malminkatu 32 C 75, 00100 Helsinki. Sähköposti: info@jussirekiaro.com Puhelinnumero +358440662014

 

Tiedon säilytys:

Google LLC (Google Data Protection Office. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain View, California 94043 USA data-protection-office@google.com Keith Enright, Director, Privacy Legal. Puhelin: 650-253-0000), joka on osa Privacy Shield -verkostoa.

 

3. Rekisterin nimi: 

Tmi Jussi Rekiaron yhteystietorekisteri 


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkiötietoja käsitellään yrityksen

 1. yhteydenottojen määrän ja luonteen selvittämiseen
 2. yhteydenpitoon potentiaalisten asiakkaiden kanssa
 3. suoramarkkinointiin ja kampanjointiin

 

5. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käytön perusteena on rekisteröidyn suostumus ja/tai oikeutettu etu, kuten asiakkuus tai työsuhde.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa pitää sisällään rekisteröidyn

 1. etunimen
 2. sukunimen
 3. sähköpostin
 4. puhelinnumeron
 5. postiosoitteen
 6. asuinmaan
 7. kielen
 8. työnantajarityksen julkiset tiedot
 9. henkilön aseman yrityksessä
 10. kommenttimerkintöjä henkilöstä
 11. tieto suostumuksesta suoramarkkinointiin

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin rekisterinpitäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä

 

9. Lasten henkilötietojen käsittely

Rekisteri saattaa sisältää tiedon alle 16-vuotiaan nimestä ja iästä, mutta vain vanhempiensa kertomana ja suostumuksella

 

10. Erityisen henkilötiedon käsittely

Rekisteri saattaa pitää sisällään arkaluontoista tietoa rekisteröidystä.

Näitä tietoja saattavat olla esimerkiksi siviilisääty, kihlapäivä, hääpäivä, kastepäivä

tai muuta tämän kaltaista.

 

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ylläpitää Google LLC (Google Data Protection Office. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain View, California 94043 USA data-protection-office@google.com Keith Enright, Director, Privacy Legal. Puhelin: 650-253-0000), joka on osa Privacy Shield -verkostoa.

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoturvasta ja GDPR:n määräystenmukaisuudesta vastaa Google LLC (Google Data Protection Office. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain View, California 94043 USA data-protection-office@google.com Keith Enright, Director, Privacy Legal. Puhelin: 650-253-0000), joka on osa Privacy Shield -verkostoa.

 

13. Rekisterin muutokset

Tmi Jussi Rekiaro pidättää oikeuden päivittää rekisterin ehtoja tai tietoja, jotka esitellään rekisteriselosteessa sekä oikeuden luoda kokonaan uusia rekistereitä, ensisijaisesti lain niin vaatiessa. Tmi Jussi Rekiaro kannustaa asiakkaitaan lukemaan rekisteriselosteita säännöllisesti.

 

14. Oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus peruuttaa sähköisen suoramarkkinoinnin tilaus ilmoittamalla asiasta info@jussirekiaro.com tai klikkaamalla sähköpostin lopusta löytyvää linkkiä. Rekisteröity voi pyytää tietojaan päivitettävän rekisteriin. Rekisteröity voi myös pyytää tietoonsa, mitä henkiötietoja hänestä on tallennettu tai poistattamaan nämä tiedot, ellei laki edellytä niiden säilyttämistä. Nämä pyynnöt tulee tulee tehdä kirjallisena allekirjoitettuna dokumenttina ja lähettää osoitteeseen Tmi Jussi Rekiaro, Malminkatu 32 C 75, 00100 Helsinki. Tmi Jussi Rekiarolla on oikeus veloittaa käsittelystä koituvat kohtuulliset kulut, pyynnön kohtuullisuudesta tai toistuvuudesta riippuen. Valitukset tulee tehdä asiakkaan asuinmaan tai työskentelymaan tai maan, jossa rikkomus tapahtuu, EU:n tietosuojaviranomaisille, -valtuutetuille. 

 

15. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kohtuullisuuden ja tarpeellisuuden mukaisesti tai niin kauan kuin laki edellyttää.